Taitron Components, Inc. (TAIT)

TAIT är en distributör av elektroniska komponenter så som dioder, halvledare och transistorer. Bolaget som grundades år 1989 i Kalifornien har idag huvudverksamheten i USA men även joint-venture verksamhet i Kina samt Taiwan (även Mexiko tidigare men som stängdes i maj 2013). Under 2013 hade man ca 400 kunder varav de två största stod för 41 % respektive 5 % av den totala försäljningen.

ScreenHunter_149 Feb. 22 21.49

Kvalificeringskrav för analys

 • Bolaget är idag ett faktiskt net-net:
  • P/NCAV (Q3 2014) = 0,51
  • = 49,1 % MoS.
 • Bolaget är rimligt skuldsatt:
  • Räntebärande skulder/EK-tang < 50 %
   • = 9,25 % (Q3 2014)
 • Affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):
  • Positivt balanserat resultat
   • = +5,4 MUSD (Q3 2014)
  • Få eller inga rörelseförluster (EBIT) de senaste elva åren
   • Antal år med rörelseförluster = 11/11 år
 • Bolaget tycks ha rent mjöl i påsen
  • För TAIT hittar jag ingen antydan av illegala bolagsaktiviteter eller tecken på fraud.
 • Inte ett huvudsakligt kinesiskt bolag (verksamhet eller majoritetsägare)
  • TAIT är idag 49 % ägare av ett joint venture med verksamhetskopplingar till Kina (tillverkare av elektroniska komponenter). Investeringen uppgår till 691,000 USD. Då denna tillgång endast uppgår till 3,7 % av bolagets totala tillgångar anser jag inte att bolaget ska falla på detta kvalificeringskrav. Investeringen är en anläggningstillgång varför den inte heller påverkar NCAV beräkningen (i.e man får den gratis på köpet).
 • Bolaget har inte en verksam biotechverksamhet
  • Så är inte fallet.

Vilken typ av net-net är bolaget?

Tillgångs net-nets – bolag som sitter på stora mängder likvida tillgångar och där bolagets värde huvudsakligen ligger i att dessa tillgångar kan komma aktieägarna tillgodo.

 • Viktigt att se till hur burnrate för NCAV har utvecklats historiskt och vad det får för effekt på kommande år givet att utvecklingen håller i sig.

Operativa net-nets – bolag som visserligen säljs under NCAV men där det huvudsakliga värdet kan hittas i den operativa verksamheten som är i någon mån lönsam men vars framtid marknaden inte tycks ha någon tilltro till.

Kommentar:  TAIT har visserligen en aktiv rörelseverksamhet men då denna inte visat några tecken på att vara lönsam för de senaste elva åren ser jag därför TAIT huvudsakligen som ett tillgångs net-net. Annat hade fallet varit om bolaget endast för ett eller två av åren under analysperioden uppvisat gröna siffror på EBIT raden.

För analysperioden har burnraten ständigt varit negativ. Medianen för brunraten under analysperioden uppgår till -6,2 %. Justering för detta görs nedan under rubriken “cigarrfimpsbillig”.

Margin of safety

Cigarrfimpsbillig

 • P/NCAV < 0,75 (helst < 0,66 alá Graham)
  • P/NCAV (Q3 2014) = 0,51
  • P/NCAV justerat för negativ burnrate om -6,2 % = 0,54

Kommentar: Vid justering för negativ burnrate om -6,2% blir skillnaden inte stor i jämförelse med NCAV för Q3 2014. Med andra ord så påverkas inte säkerhetsmarginalen i någon utsträckning och TAIT klarar fortfarande kravet P/NCAV < 0,75 med gott mått.

God verksamhetstrend

 • F-score TTM > 4
  • F-score TTM = 4

Ett bolag som faller på båda av de ovanstående punkterna vid analystillfället blir inte en aktuell investering i dagsläget (i.e. har inte tillräcklig margin of safety).

Ett högt F-score TTM (> 6) kan dock eventuellt kompensera för ett P/NCAV över 0,75. På samma sätt kan ett lågt P/NCAV eventuellt kompensera för ett lågt F-score TTM (< 4). Vid en sådan bedömning kommer de nedanstående bonuspoängen och bolagets historiska operativa lönsamhet (se ovan) tas särskilt i beaktande. Viktigt att poängtera är att det som just nämnts är undantagsfall.

Bonuspoäng

Var för sig är inte nedanstående punkter avgörande men kan sammantaget få vågen att tippa över till att jag antingen investerar eller avstår från att investera i det analyserade bolaget (givet att minst ett av MoS-kraven är uppfyllda). Mindre vikt läggs vid denna del om båda ovanstående margin of safety kriterierna är uppfyllda vid analystillfället (F-score > 4 och P/NCAV < 0,75).

 • Lågt börsvärde < 100 MUSD (helst < 50 MUSD)
  • Börsvärde = 5,5 MUSD
 • Högt insiderägande (10-40 % sweetspot)
  • Insynspersonal äger 53 %
 • Har insiders köpt/sålt den senaste tiden?
  • Insiders har i tider varit ganska offensiva och återkommande i sina köp. Vi får dock gå tillbaka till 2014-06-23 för att hitta den senaste  köptransaktionen. 2014-06-27 sålde CFOn David Vanderhorst 4,900 aktier.
 • Inte ett kroniskt net-net
  • Antal år under analysperioden då bolaget handlats till P/NCAV >1 = 0/11 år.
 • Verksamhetstrenden är inte kroniskt undermålig
  • Antal tillfällen under analysperioden då F-score > 4 = 6/10
 • Sund kapitalallokering
  • God historik av utdelning och/eller återköp = 5/11 år
  • Finns det restriktioner på att göra återköp och ge utdelning?
   • During 2013 and 2012, the Company did not declare any dividends, nor do we expect to do so in the near future
  • Har ledningen en förkärlek till att göra förvärv?
   • Få förvärv de senaste elva åren = 0/11 år.
 • Låg utspädning av antalet aktier
  • Har bolaget gjort någon nyemission de senaste 11 åren?
   • Nej.
  • Finns det andra utspädningseffekter (tex optionsprogram)?
   • Optionsprogram finns. Skulle samtliga optioner (ca 396 000) inlösas sker en utspädning om 7 % av antalet aktier.
  • Ser jag någon risk för nutida/framtida utspädningseffekter?
   • Inte mer än att optioner möjligen kommer att inlösas. Antalet aktier har dock varit konstant sedan år 2007.
 • Sund balansräkning
  • Balanslikviditet > 2
   • = 11,5 (Q3 2014)
  • Räntebärande skulder/EK-tang < 25 %
   • = 9,25 % (Q3 2014)
 • NCAV är intakt (helst växande)
  • Burnrate = -3,3 % (Q3 2014 – Q3 2013)
  • Burnrate (median) för hela analysperioden = -6,2%
 • Bolaget har mer likvida medel än varulager och kundfodringar:
  • Kassa & likvida medel = 17,8 % (Q3 2014)
  • Kundfodringar = 3,5 % (Q3 2014)
  • Varulager = 48,5 % (Q3 2014)

 Taitron i siffror och bild (Q3 2014- 2003)

klicka på bilderna för att se i större storlek.

Översikt

1

2

3

4

Lönsamhet

5

6

Balansräkningen

7

8

 Värdering

9

10

11

F-score (TTM och historiskt)

12

Cash Conversion Cycle

13

14

Tillväxt

15

Summering

Om man förväntar sig att net-net världen uteslutande ska innehålla riktigt usla bolag så är inte TAIT exemplet man ska ta upp för att motbevisa detta påstående. Förutom en mycket bra och tilltagen säkerhetsmarginal för priset i förhållande till dagens net current asset value (NCAV) så är det få andra ljusglimtar i caset. På många sätt förtjänar TAIT att ha den värdering de har och så tycks även fallet varit historiskt då bolaget under analysperioden inte handlats över P/NCAV > 1 (ett kroniskt net-net) en enda gång.

TAIT kommer dock att sättas upp på min bevakningslista och skulle bolaget levererar ett fint TTM F-score (>6) inom en inte allt för avlägsen framtid kommer jag ta en position rent kvantitativt. Min teori är nämligen att man inte ska rädas att köpa bolag med högt TTM F-score om bolaget uppfyller kravet om cigarrfimpsbillig (P/NCAV<0,75) även om bolaget historiskt uppvisat undermåliga F-scores och ej handlats över P/NCAV>1 (risk för att vara ett kroniskt net-net). The element of suprise av Mr Market kan nämligen ge goda möjligheter till fin avkastning.

Slutlig frågeställning

Förtjänar det analyserade bolaget en plats i en diversifierad net-net portfölj?

         AVVAKTAR I VÄNTAN PÅ HÖGRE TTM F-SCORE


Disclosure: Jag har inte en position i TAIT när denna analys publiceras
.

Mer att läsa om TAIT:

Värdebyrån

Barel Karsan

Saj Karsan (gurufocus)

One thought on “Taitron Components, Inc. (TAIT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s