Universal Power Group, Inc. (UPGI)

Universal Power Group, Inc. är huvudsakligen en försäljare och distributör av batterier och batterirelaterade produkter. Bolaget erbjuder även säkerhets- och logistiklösningar för företag vilket inte vill/kan ta hand om detta själva. De 3000 aktiva kunderna verkar inom ett tjugotal branscher (bla automotive, marine, medical) och produkterna används både i konsument- och industrilösningar.

0

Kvalificeringskrav för analys

 • Bolaget är idag ett faktiskt net-net:
  • P/NCAV < 1 (Q3 2014)
   • = 0,51
   • = 48,6 % MoS.
 • Bolaget är rimligt skuldsatt:
  • Räntebärande skulder/EK-tang < 50 %
   • = 34 % (Q3 2014)
 • Affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett kriterium måste uppfyllas):
  • Positivt balanserat resultat
   • = +7,3 MUSD (Q3 2014)
  • Få eller inga rörelseförluster (EBIT) de senaste elva åren
   • = 0/11 år
 • Bolaget tycks ha rent mjöl i påsen:
  • Inget tyder på att UPGI sysslar med illegala bolagsaktiviteter eller har historiskt varit på tapeten avseende fraud.
   • Notering ska dock göras till det faktum att bolaget gick “dark” 2013. De finansiella rapporterna därefter är därmed väldigt sparsamt utformade i allt vad det heter noter och djupgående information.
 • Inte ett huvudsakligt kinesiskt bolag (egen verksamhet eller majoritetsägare):
  • Den enda kinesiska kopplingen är att UPGI till stor del importerar sina produkter från just Kina. Syftet är dock inte att avfärda bolag med import från fristående aktörer (oavsett var de befinner sig i världen) varför UPGI inte fälls på denna punkt.
 • Bolaget har inte en verksam biotechverksamhet:
  • Så är inte fallet.

Vilken typ av net-net är bolaget?

Tillgångs net-nets – bolag som sitter på stora mängder likvida tillgångar och där bolagets värde huvudsakligen ligger i att dessa tillgångar kan komma aktieägarna tillgodo. Bolaget har en icke existerande verksamhet alternativt är kroniskt olönsam. Viktigt att ta hänsyn till burnraten i P/NCAV-multipeln för tillgångs net-nets.

Operativa net-nets – bolag som visserligen säljs under NCAV men där det huvudsakliga värdet kan hittas i den operativa verksamheten som är i någon mån lönsam men vars framtid marknaden inte tycks ha någon tilltro till.

Kommentar : UPGI har med mycket begränsad lönsamhet historiskt lyckats redovisa gröna siffror på sista raden för alla år utom två. Att just det senaste året (2013) var ett av dessa år självklar inte kul men sänker samtidigt förväntningarna på framtiden än mer (vilket är positivt i net-net världen). Jag ser UPGI som ett operativt net-net med låg men relativt stabil verksamhet.

Margin of safety

Cigarrfimpsbillig

 • P/NCAV < 0,75 (helst < 0,66 alá Graham)
  • P/NCAV (Q3 2014) = 0,51

God verksamhetstrend

 • F-score TTM > 4
  • F-score TTM = 8

Ett bolag som faller på båda av de ovanstående punkterna vid analystillfället blir inte en aktuell investering i dagsläget (i.e. har inte tillräcklig margin of safety).

Ett högt F-score TTM (> 6) kan eventuellt kompensera för ett P/NCAV över 0,75. På samma sätt kan ett lågt P/NCAV eventuellt kompensera för ett lågt F-score TTM (< 4). Vid en sådan bedömning kommer de nedanstående bonuspoängen och bolagets historiska operativa lönsamhet (se ovan) tas särskilt i beaktande. Viktigt att poängtera är att det som just nämnts är undantagsfall.

Bonuspoäng

Var för sig är inte nedanstående punkter avgörande men kan sammantaget få vågen att tippa över till att jag antingen investerar eller avstår från att investera i det analyserade bolaget (givet att minst ett av MoS-kraven är uppfyllda). Mindre vikt läggs vid denna del om båda ovanstående margin of safety kriterierna är uppfyllda vid analystillfället (F-score > 4 och P/NCAV < 0,75).

 • Lågt börsvärde < 100 MUSD (helst < 50 MUSD)
  • Börsvärde = 10,3 MUSD
 • Högt insiderägande (10-40 % sweetspot)
  • Insynspersonal äger 58,1 % (2012 års siffror)
   • Framstående inom bolaget är styrelseordförande William Tan och VD Ian Edmonds (svärson till Tan). Dessa två herrar har röstkontroll i bolaget Zunicom, Inc. som hör och häpna är UPGI’s största ägare (41 %).
  • Har insiders köpt/sålt den senaste tiden?
   • Någon sådan information har jag ej kommit över.
 • Inte ett kroniskt net-net
  • Antal år under analysperioden då bolaget handlats till P/NCAV > 1 (en mätpunkt per år, ~ 30/12)
   • = 3/8 år.
 • Verksamhetstrenden är inte kroniskt undermålig
  • Antal tillfällen under analysperioden då F-score > 4
   • = 6/8
 • Sund kapitalallokering
  • God historik av utdelning och/eller återköp
   • = 0/11 år
  • Finns det restriktioner på att göra återköp och ge utdelning?
   • We have not declared or paid any dividends on our common stock since our IPO and at this time we do not anticipate declaring or paying dividends in the future.” (årsredovisningen 2012)
  • Har ledningen en förkärlek till att göra förvärv?
   • Antal förvärv de senaste elva åren = 2/11 år.
 • Låg utspädning av antalet aktier
  • Har bolaget gjort någon nyemission de senaste 11 åren?
   • Nej.
  • Finns det andra utspädningseffekter (tex optionsprogram)?
   • I juni 2013 (senaste SEC-rapporten) fanns det 546,158 st utomstående optioner kvar av de 1,433,842 st som totalt utfärdades med optionsprogrammet från 2006.
  • Ser jag någon risk för nutida/framtida utspädningseffekter?
   • Möjlig utspädningseffekt är ca 11 % skulle samtliga utomstående optionerna inlösas. Utöver det anser jag risken för framtida utspädningseffekter vara relativt låg om vi beaktar att antalet aktier inte ökat nämnvärt sedan 2006.
 • Sund skuldsättning
  • Balanslikviditet > 2
   • = 2,7 (Q3 2014)
  • Räntebärande skulder/EK-tang < 25 %
   • 34 % (Q3 2014)
  • Liten andel off-balance-sheet skulder
   • UPGI leasar sina fastigheter. Utifrån årsredovisningen 2012 kan det utläsas att leasingåtagandena uppgår till ca 6,5 MUSD från och med 2015 (olika löptider men som längst till år 2032). I relation till bolagets totala tillgångar idag uppgår leasingåtagandena till ca 16 %.
 • NCAV är intakt (helst växande)
  • Burnrate (Q3 2014 – Q3 2013)
   • = +4,4 %
  • Burnrate (median) för hela analysperioden
   • = +3,4%
 • Bolaget har mer likvida medel än varulager och kundfodringar:
  • Kassa & likvida medel (Q3 2014)
   • = 3,3 %
  • Kundfodringar (Q3 2014)
   • = 30,2 %
  • Varulager (Q3 2014)
   • = 53,6 %

Universal Power Group, Inc. i siffror och bild (Q3 2014- 2003)

Klicka på bilderna för större storlek.

Översikt

1

2

3

4


Lönsamhet

5

6


Balansräkningen

7

8


Värdering

9

10

11


F-score (TTM och historiskt)

12


Cash Conversion Cycle

13

14


Tillväxt

15

Summering

UPGI är ett net-net med få uppenbara katalysatorer för att utlösa dess inneboende värde. Till det är kvalitén sisådär då man missar på flertalet av mina bonuspoäng ovan. Kvantitativt framstår dock UPGI som en mycket god kandidat om vi ser till både säkerhetsmarginalen i pris och till den senaste verksamhetstrenden (P/NCAV och F-score TTM). Till det har även lönsamheten varit bestående om än undermålig.

Sammantaget ser jag risken för konkurs, fraud och utspädning av antalet aktier som tillräckligt låg för att inte vilja ha en ägarandel i bolaget. Vad som kommer generera god avkastning kan jag inte svara på, men som Gannon brukar säga och där min huvudsakliga tilltro till net-nets ligger:

Value is its own catalyst” – Geoff Gannon

Slutlig frågeställning

Förtjänar det analyserade bolaget en plats i en diversifierad net-net portfölj?

JA


Disclosure: Jag har en position i UPGI när denna analys publiceras
.

Mer att läsa om UPGI:

Billiga bolag

Gurufocus

Seeking Alpha

6 thoughts on “Universal Power Group, Inc. (UPGI)

 1. Hej! Jag är nyfiken på hur du gör analysen för kriteriet “Bolaget tycks ha rent mjöl i påsen”. Är det framförallt baserat på om du hittar negativa skriverier eller nyheter kring bolaget, eller tittar du mer på bokföringsbaserade mått som t.ex. Beneish M-score?

  Like

  1. En bra och relevant fråga! Framförallt är det som du är inne på; negativa skriverier och nyheter kring bolaget men även hur transparenta bolaget är i de finansiella rapporter man ger ut. M-score använder jag inte just nu men kommer troligen att använda det om jag skulle komma över ett net-net med “hög” lönsamhet.

   Tack för en bra blogg Billiga bolag!

   Like

 2. Hej! Jag har just upptäckt din blog. Väldigt imponerad av dina analyser. Jag har precis börjat försöka sätta mig in i net-nets och tänkte börja analysera bolag. Hur går till till väga du för att samla all denna data? Skriver du in det manuellt från bolagets rapporter i ett kalkylark eller har du någon mer automatisk process? (Jag har screenat fram ett gäng net-nets med screener.co och skulle vilja få fram en bra översikt över bolagets ekonomi ungefär som dina bilder. Tänker mig att jag kör manuellt med kalkylark)

  Like

   1. Ingen fara med sent svar!

    Wow, imponerande arbete att orka göra det! Vi får se hur det går för mig. Det var ju ett tag sedan jag skrev sist. Mina försök hittills att “värdeinvestera” (med start i maj/juni i år) på egna analyser har gått riktigt åt pipsvängen i förhållande till min “magic formula”-portfölj som jag håller parallellt. Den är +10%. Tyvärr har jag inte exakt koll på utvecklingen i mina värdeinvesteringar, men rejält back är jag… Hur går det för dig med cigarrpuffarna?

    Like

   2. Har som du kanske noterat ändrat om lite i min nuvarande analysstruktur jämfört med den tidigare (inte alls lika omfattande). Har kommit till slutsatsen att marginalnyttan är snabbt avtagande när det kommer till hur djupgående en net-net analys behöver vara. Med utgångspunkt i en väl diversifierad net-net portfölj baserat på en kvantitativ analysmall är arbetsbördan ganska låg skulle jag påstå.

    Tycker inte du kan dra några egentliga slutsatser utifrån det tidsperspektivet vad gäller vare sig jämförelse eller bedömning av utfallet i absoluta mått. En tidsperiod på 3-5 år då kan vi börja snacka 🙂 Hur många bolag har du i din portfölj med värdeinvesteringar?

    Portföljutvecklingen för mig är inte heller munter i skrivande stund (-17%). Portföljen består dock bara av tre bolag än så länge varav det äldsta innehavet köptes i augusti. Men som jag sa innan: en ordentlig utvärdering kan först göras efter 3-5 år och då portföljen diversifierats väl.

    Återigen tack för dina tankar och frågor, alltid kul att diskutera !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s