QC Holdings, Inc. (QCCO)

Q3 2015 – 1,27 USD– NASDAQ

QC Holdings, Inc. provides financial services, such as payday loans and installment loans, through its retail branches and Internet lending operations. The Company operates through its wholly owned subsidiaries, QC Financial Services, Inc., QC Loan Services, Inc., QC E-Services, Inc., QC Canada Holdings Inc. and QC Capital, Inc. The Company operates in three segments: Branch Lending, Centralized Lending and E-Lending. The Branch Lending segment includes the Company’s retail branches that offer payday loans, installment loans, credit services, open-end credit, check cashing services, title loans, debit cards, money transfers and money orders. The Centralized Lending segment includes long-term installment loans (signature loans and auto equity loans) that are centrally underwritten. The E-Lending segment includes the Internet lending operations in the United States and Canada. QC Canada Holdings Inc. is the 100% owner of Direct Credit Holdings Inc. and its wholly owned subsidiaries. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,46x
   • = 54 % MoS
 • P/NCAV < P/NCAV 10y median
  • 0,46x < 2,99x

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 8

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 10 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 3,40

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 32,2 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 158 MUSD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Nej. Antalet aktier är konstant QoQ och har minskat YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har historiskt både återköpt aktier och delat ut pengar.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 64 % 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Amerikanskt bolag och ägare.     

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i QCCO när denna analys publiceras.

2 thoughts on “QC Holdings, Inc. (QCCO)

 1. Här är en artikel om anledningen till den låga värderingen (ifall du inte uppmärksammat det):

  https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/26/the-payday-industrys-money-making-model-is-coming-to-an-end/

  Vad det leder till och hur hårt det slår mot QC Holdings är dock svårt att sia om, känns dock som att det är rejält inprisat till dagens nivåer. QC leasar ju sina fastigheter också, vilket borde vara en fördel om de måste anpassa kostymen.

  Like

 2. Just den artikeln hade jag missat (tack!) men var medveten om själva problematiken med payday-loans.

  Ja spåkulan för QCCO är inte lätt att tyda. Bolaget uppfyller dock samtliga av mina kriterier vilket gör att jag lämnar oron bakom mig i sann kvantitativ anda 😉

  Leasingen är både en positiv och negativ faktor i fallet för QCCO. Positiv av precis den anledning du nämner men negativ ur den aspekten att net-net stämpeln på bolaget försvinner skulle de tas med i skulddefinitionen…

  Stort tack för du återkommer till bloggen med matnyttiga tillägg och kommentarer Claes, det uppskattas! 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s