Norcon Plc. (NCON)

H1 2015 – 12,00 GBX– LSE

Norcon plc is an independent, vendor neutral international providing services in the telecommunications, information technology and defense sectors. The Company’s principal activity is providing project, vendor, performance management and outsourcing services for operators of telecommunications networks, including fixed line and mobile telephone systems and data networks, assisting them with the installation or operation of telecommunications systems and to countries seeking advice on regulatory matters, defense systems, equipment and command and control facilities. Its services include market analysis, design and engineering, project management, business plans, planning and infrastructure and systems. Its subsidiaries include Norconsult Telematics A.S., Norconsult Global Management and Consulting Ltd, Norcon Telematics Ltd, Norcon Telematics Company LLC and Norcon Telematics Integrated Solutions Co. Ltd. The main areas of operation include North America, Middle East, Asia and Europe. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net: 

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,49x
   • = 50,6 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 6

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 14 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 3,47

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 16,8 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 47,7 MUSD
  • Positivt EBIT 10/10 år.

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Antalet utestående aktier är konstant HoH och YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har tidigare lämnat utdelning. Policy att dela ut minst 25 % av bolagets vinst.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 13,4 % (Gaute Vik, CEO)
  • Norconsult Telematics Holdings äger 66,5 %
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  •    Varken huvudverksamhet eller majoritetsägare kopplade till Kina.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i NCON när denna analys publiceras.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s