ADDvantage Technologies Group, Inc. (AEY)

10-K 2015– 1,72 USD– NASDAQ

ADDvantage Technologies Group, Inc., through its subsidiaries, distributes and services a range of electronics and hardware for the cable television (CATV) industry. The products the Company sells and services are used to acquire, distribute, receive and protect the communications signals carried on fiber-optic, coaxial cable and wireless distribution systems. Its customers provide a range of communications services including television, high-speed data (Internet) and telephony, to single family dwellings, apartments and institutions, such as hospitals, prisons, universities, schools, cruise boats and others. The Company’s operating subsidiaries include Tulsat Corporation (Tulsat), Tulsat-Atlanta LLC, ADDvantage Technologies Group of Nebraska, Inc., ADDvantage Technologies Group of Texas, Inc., ADDvantage Technologies Group of Missouri, Inc., NCS Industries, Inc. (NCS), and Adams Global Communications, LLC (AGC). – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,69x
   • = 31 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 7

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 13 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 3,94

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 47 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 57 MUSD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Utspädning med 0,22 % YoY pga optionsprogram till ledningspersonal.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har inte historiskt givit utdelning till ordinarie aktieägare (har givit utdelning till preferensaktieägare). Bolaget har historiskt gjort återköp av aktier.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 57 % 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Amerikanskt bolag, verksamhet och ägare.   

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i AEY när denna analys publiceras.

2 thoughts on “ADDvantage Technologies Group, Inc. (AEY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s