CDI Corp. (CDI)

Q3 2015 – 4,64 USD – NYSE

CDI Corp. provides engineering, information technology and staffing solutions. The Company operates in three segments: Global Engineering and Technology Solutions (GETS), Professional Staffing Services (PSS) and Management Recruiters International (MRI). It provides staffing services through its MRINetwork of franchisees. The GETS segment provides engineering and information technology solutions that involve the production of deliverable work products or services performed at its facility or at a customer’s facility. The PSS segment provides technical and professional personnel for discrete periods of time to augment the customer’s workforce in times of project, seasonal, peak period or business cycle needs. The MRI segment is a global franchisor that does business as MRINetwork and provides the use of its trademarks, business systems and training and support services to its franchisees. It serves the oil, gas and chemicals, aerospace and industrial equipment, and hi-tech industries. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,57x
   • = 42,5 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 4

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 1,25 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 4,63

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 230 549 TUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 191 431 TUSD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Svag utspädning pga optionsprogram, accepteras.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Ja, bolaget har återkommande givit utdelning. Bolaget har dock bestämt sig för att införa ett återköpsprogram om 20 MUSD istället för att ge utdelning framöver.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 8,7 % 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Nej.     

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i CDI när denna analys publiceras.

One thought on “CDI Corp. (CDI)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s