CTC Media, Inc (CTCM)

Denna analys kommer skilja sig från mina tidigare väldigt standardiserade net-net analyser. Detta med anledning av att denna analys tar sikte på en sk special situations investering.

Nyligen läste jag om boken You Can Be a Stock Market Genius av Joel Greenblatt (samma Greenblatt som tog fram the magic formula) och kom då till insikt att jag gärna vill utveckla mig inom  investeringsområde för arbitrage och mergers, sk special situations. Böcker i all ära men att faktiskt lära sig något kommer till stor del genom praktisk övning, i alla fall för min del. Lagom till denna insikt publicerade en av mina absoluta favorit bloggare Alpha Vulture ett inlägg under rubriken CTC Media merger arbitrage. Här presenterades en idé vilket jag fann vara i linje med det jag ville utveckla mig inom varför jag beslutade mig för att undersöka om jag kunde komma till samma slutsats.

Vad jag nedan kommer presenterar är i stort en återskapelse på svenska av det Alpha Vulture presenterar och som även jag finner vara en fin risk/reward special situation investering.

Google Finance säger följande om CTC Media:

CTC Media, Inc. is an independent media company. The Company operates three Russian free-to-air television channels and one Kazakh channel. The Company’s segments include CTC channel, Domashny channel, Peretz channel and Channel 31. The Company’s CTC channel offers entertainment programming for the whole family and targets 10-45 year-old viewers. Its Domashny channel targets 25-59 year-old female viewers and focused on women’s lifestyle content. The Company’s Peretz channel targets 25-49 year-old viewers and focused on edgy, thrilling and action content. The Company’s Channel 31 is a Kazakh television broadcaster targeted at 6-54 year-old viewers. The Company also operates a fourth Russian television channel CTC Love, which is focused on love and relationships and targeting the 11-34 year-old audience.

Det amerikanska bolaget har fram till väldigt nyligen varit ägare av bla tre ryska  TV-kanaler. Verksamheten har varit lönsam och bolaget har presenterat svarta siffror på nedersta raden för de senaste 10 åren. När man läser “ryska” och “amerikanska” i samma mening så förstår man dock att allt inte är frid och fröjd. Det politiska maktspelet är inte att leka med och i CTCMs fall innebar detta att man i november 2015 var tvungen att ta följande beslut:

We are pursuing the sale and the subsequent merger in response to the adoption by the Russian government of the Mass Media Law, which will impose new limitations on non-Russian ownership of Russian television broadcasters effective January 1, 2016.

Investeringscaset bygger på att bolaget den 12:e februari 2016 kom i hamn med försäljning av 75 % av bolagets ägande i dotterbolaget CTC Invetments LLC till bolaget UTV-Management LLC. 150,5 MUSD betalades kontant medan ytterligare 42,5 MUSD av 50 MUSD betalades ut baserat på hur bolaget operativ hade presterat under andra halvan av 2015. Resterande 25 % innehas av bolaget Telcrest där Bank Rossiya (rysk bank) är storägare. För att denna part (vilket står under amerikanska ekonomiska sanktioner) ska kunna lösas ut krävs ett tillstånd från Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department. Detta har ännu inte kommit till stånd men givet ett sådant tillstånd estimerar bolaget att:

Given the uncertainty regarding the timing of receipt of such license, if at all, the Company is unable to estimate at this time the per share amount that would ultimately be returned to stockholders in such merger, but currently expects that it would be at the lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share.

Marknadens oro att till att ett sådant tillstånd inte skulle erhållas göra att det idag finns en diskrepans mellan aktiepriset och de ovan angivna riktlinjerna för vad varje aktieägare skulle erhålla kontant vid en lyckad merger. Med många små amerikanska aktieägare och en av stämman redan godkänd merger citerar jag Alpha Vulture:

Stopping this deal would punish everybody expect the blocked shareholder, and he doesn’t get anything when the deal is approved. His stake will remain blocked. Punishing innocent (US) shareholders can’t be the purpose of the sanction, but I guess you never know…”

Om vi leker med tanken att tillstånd erhålls och utgår från lite olika utfall av “at the lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share” kan man givet dagen aktiekurs om 1,84 USD erhålla en avkastning om:

Return CTCm

En avkastning om 5-11 % givet ovan presenterade riskscenario ser jag som högst fördelaktigt. Än mer positivt är att tidsramen för caset torde inte vara mer än några månader.

MoS

Disclosure: Jag har en position i CTCM när denna analys publiceras.

2 thoughts on “CTC Media, Inc (CTCM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s