telegate AG (TGT)

Q3 2015 – 1,01 EUR– ETR

Telegate AG is a Germany-based provider of directory assistance and call center services. The Company operates in two segments: Germany/Austria with sub-segments: Directory Assistance and Media, and Spain. In Germany, the Company offers telephone directory enquiries and information services via the telephone number 11880, which is available from both the fixed network and from German mobile telephone networks. For private customers, it provides information via telephone directory assistance, Internet research, klickTel CD-ROMs and software solutions, as well as via the directory assistance services for mobile devices. Business customers are offered outsourcing solutions for the directory assistance of land-based or cellular telephone carriers, inbound or outbound call centre contracts and marketing directory assistance platforms. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,81x
   • = 18,6 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 4

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0
 • Z-score ≥ 3
  • = 1,9

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = -9 624 kEUR
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 184 972 kEUR

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Ingen utspädning QoQ eller YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har under de senaste tio åren givit utdelning till aktieägarna.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = N/A, huvudsakligen institutionellt ägande
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Tyskt bolag med huvudsaklig tysk verksamhet.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i TGT när denna analys publiceras.

2 thoughts on “telegate AG (TGT)

 1. Hej

  jag tänkte skriva och tacka för en bra blog. ser att du inte får många kommentarer, men det du skirver läses och uppskatas!

  Åter igen Tack

  /Inaudible

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s