Arden Partners plc (ARDN)

Q4 2015 – 25,00 GBX– LON

Arden Partners plc is a United Kingdom-based stockbroker that provides a range of financial services to corporate and institutional clients. The Company operates in two segments: Equities Division and Corporate Finance Division. Its business consists of corporate finance, equity research, equity sales and market making activities. It provides broking services to, and advises on a range of corporate finance transactions for, medium and small cap companies in the United Kingdom markets. The Corporate Finance and Corporate Broking is a core business area for the Company and specialize in advising medium and small cap companies across a range of industry sectors. The Sales, Trading and Market Making business facilitate the Company’s institutional clients’ agency transactions. The Research business focuses on medium and small cap companies listed/trading on the United Kingdom equity capital markets. It is corporate broker to 35 Alternative Investment Market and main market companies. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,66x
   • = 34 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 5

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 2,7

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 3,3 MGBP
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 10,2 MGBP

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Minskat antal utestående aktier YoY.

5. Risken för fraud är låg (”bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har återkommande gjort återköp och givit utdelning de senaste tio åren.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • =  37 %
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Brittisk verksamhet och brittiska majoritetsägare.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i ARDN när denna analys publiceras.

3 thoughts on “Arden Partners plc (ARDN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s