McCoy Global Inc (MCB)

Q4 2015 – 2,00 CAD – TSE

McCoy Global Inc. is a provider of equipment and technologies used for making up threaded connections in the global oil and gas industry. The Company’s products are used during the well construction phase for both land and offshore wells during both oil and gas exploration. Its segments are Energy Products & Service (EP&S) and Mobile Solutions. The EP&S segment consists of two divisions: drilling and completions, and coatings and hydraulics. It is engaged in the design, manufacture and distribution of capital equipment used in both off-shore and land drilling markets to handle, make-up and measure tubular products, such as casing, and to support capital equipment through the sale of aftermarket product and services, such as technical support, consumables (dies and inserts), and replacement parts. It is also engaged in repair, maintenance, and calibration of drilling and completions equipment, and rental of drilling and completions equipment. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,74x
   • = 25,7 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 4

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 4,0

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 21 MCAD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 59 MCAD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • 0,04 % utspädning YoY hänförbart optionsprogram.

5. Risken för fraud är låg (”bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har återkommande givit utdelning de senaste tio åren.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • =  2 %
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Kanadensisk verksamhet och kanadensiskt majoritetsägande.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i MCB när denna analys publiceras.

5 thoughts on “McCoy Global Inc (MCB)

  1. Tack för din kommentar! 🙂

   Håller mer eller mindre på att fasa ut F-score från min omarbetade checklista. Givet mina andra punkter faller syftet med F-score menar jag.

   Like

   1. Ja, det beror givetvis på vad man är ute efter. Det jag framförallt gillar med F-score är att man oftast plockar bolaget i vändningsprocessen. Men man kan ju lika gärna göra sig en egen checklista för det.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s