Technical Communications Corporation (TCCO)

Q2 2016 – 2,50 USD – NASDAQ:TCCO

1kr50öreTechnical Communications Corporation (TCC) is engaged in the design, development, manufacture, distribution, marketing and sale of communications security devices, systems and services. The Company’s products consist of electronic devices that enable users to transmit information in an encrypted format and permit recipients to reconstitute the information in a deciphered format if the recipient possesses the right decryption key. The Company’s products consist primarily of voice, data and facsimile encryptors. Its products can be used to protect confidentiality in communications between radios, telephones, mobile phones, facsimile machines and data network equipment over wires, fiber optic cables, radio waves, and microwave and satellite links. The principal markets for the Company’s products are foreign and domestic governmental agencies, law enforcement and military agencies, financial institutions, and multinational companies requiring protection of mission-critical information.- Google Finance

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • P/NCAV < 0,86x
  • = 0,79x

&

 • EV/EBIT10 < 5x
  • = 0,6x

b)

 • P/NCAV < 0,66x
  • = 0,79x

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas:

a)

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %

b)

 • Z-score ≥ 3
  • = 5,7

&

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • = 0 %

2.2 Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat
  • = 2,4 MUSD

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 9,7 MUSD

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier YoY och QoQ (< 1 %):

 • YoY = +0,1 %
 • QoQ = 0 %

4. Risken för oegentligheter är låg (bedömning görs utifrån nedan svar):

 • Bolagets ledning har inte historiskt varit involverad i oegentligheter:
  • = Har inte funnit några tecken på fraud historiskt.
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet eller majoritetsägare):
  • = Amerikanskt bolag med huvudsakligen amerikanskt ägande.
 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • = Ja.
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna historiskt (utdelning och/eller återköp):
  • = Bolaget har återkommande givit utdelning historiskt.
 • Starkt insiderägande (> 20 %):
  • = 25,3 %
 • VD har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = 3x

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i NASDAQ:TCCO när denna analys publiceras.

One thought on “Technical Communications Corporation (TCCO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s