Holders Technology plc (LON:HDT)

HY 2016 – 25,00 GBX

1kr50öreHolders Technology plc supplies special laminates and materials for printed circuit board (PCB) manufacture and operates as a light emitting diode (LED) solutions provider to the lighting and industrial markets. The Company operates in two segments: PCB and LED. The PCB segment distributes materials, equipment and supplies to the PCB industry. It also includes the operations of UK PCB, Germany PCB and India PCB. The LED segment distributes LED-related components, lighting products and lighting solutions. The segment also includes the operations of Holders Components UK and Germany, NRGstar UK and Opteon Germany. Holders Components UK and Germany provides LED solutions both to the general lighting market and to other industrial segments. NRGstar UK offers lighting technologies targeted at the retail and commercial market segments. Opteon Germany specializes in selling LED finished lighting products for commercial LED projects.– Google Finance

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • P/NCAV < 0,86x
  • = 0,32x. 

&

 • EV/EBIT10 < 5x
  • = 1,1x. 

b)

 • P/NCAV < 0,66x
  • = 0,32x. 

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas:

a)

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %. 

b)

 • Z-score ≥ 3
  • = 3,8.

&

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • = 0 %. 

2.2 Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat
  • = 1,9 MGBP. 

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 2,8 MGBP. 

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier YoY och QoQ/HYoHY (< 1 %):

 • YoY = 5,6 %.
 • HYoHY = 5,6 %.
  • Bolaget har haft treasury stocks (220,000 st) vilket man delat ut samtliga till ledningspersonal under 2016. Då bolaget inte utfärdat några “nya” aktier utan ägt dessa sedan tidigare ger jag OK på denna punkt trots utspädning > 1%. 

4. Risken för oegentligheter är låg (bedömning görs utifrån nedan svar):

 • Bolagets ledning har inte historiskt varit involverad i oegentligheter:
  • = Inget tyder på att bolaget eller dess nuvarande ledning varit involverad i oegentlighet historiskt. 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet eller majoritetsägare):
  • = Brittiskt bolag och majoritetsägande. 
 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • = Ja. 
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna historiskt (utdelning och/eller återköp):
  • = Bolaget har oavbrutet för de senaste tio åren givit utdelning. 
 • Starkt insiderägande (> 20 %):
  • = 51 %. 
 • VD har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = 0,1x. X

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

Andra godsaker:

 • Värdet av totalt aktieinnehav för insiders / total lön + bonus = 2,9x
 • Direktavkastning = 2 %

MoS

Disclosure: Jag har en position i LON:HDT när denna analys publiceras.

One thought on “Holders Technology plc (LON:HDT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s