Uppdaterad net-net checklista och portföljregler

Imorgon är det dags för min första uppföljning av ett bolag som jag ägt i 13 månader (NASDAQ:RELL), ska bolaget ut ur net-net portföljen eller stanna kvar ytterligare 13 månade? Mer om det imorgon. I detta inlägg tänkte presentera min uppdaterade checklista och portföljregler vilket jag har arbetat på den senaste tiden. Likt den föregående uppdateringen så är det inte tal om några större förändringar. Checklistan är fortfarande inriktad på att minimera riskattributen oegentligheter, utspädning och konkurs för de bolag som hamnar i net-net portföljen (för mitt resonemang kring detta se ovan länk). Den största förändringen hittar ni för kriterium 1, dvs nyckeltalen för tillräcklig säkerhetsmarginal. Jag skulle vilja påstå att jag nu är mer kritisk (kräver större säkerhetsmarginal) än tidigare även om jag höjt själva P/NCAV-multiplarna. Jag tänkte inte mer ingående gå igenom förändringarna utan en jämförelse mellan nedan checklista och den som användes i den senaste analysen (Holder Technology) borde synliggöra förändringarna. Hänvisar även till de föregående portföljreglerna om man vill göra en liknande jämförelse. Skulle dock något vara oklart besvarar jag gärna era frågor i kommentarsfälltet.

Uppdaterad checklista för net-nets

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas): 

a)

 • P/NCAV < 1x
  • x

&

 • EV/Rörelseresultat(5y&10y) < 3x
  • 5y = x
  • 10y = x

b)

 • P/NCAV < 0,76x
  • x
 • NCAV-burn rate  > -25 % för Qx – Qx-4 och Qx – Qx-1
  • Qx – Qx-4 = %
  • Qx – Qx-1 = %

P = börsvärdet = aktiekurs * antal utestående aktier

NCAV = totala omsättningstillgångar – totala skulder – värdet av preferensaktier 

EV = börsvärdet + räntebärande skulder + värdet av preferensaktier – kassa & kortfristiga placeringar (EV får vara negativt värde)

Rörelseresultat = Totala intäkter – COGS – SG&A – D&A

(5y&10y) = genomsnittligt rörelseresultat för de fem och tio senaste åren (de genomsnittliga värdena får ej vara negativa)

NCAV-burn rate = minskning/ökning NCAV mellan angivna perioder justerat för eventuell utdelning och/eller återköp.

Qx = senaste rapporten

Qx-1 = föregående rapport

Qx-4 = Qx rapporten föregående år

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Totala räntebärande skulder/Eget kapital < 25 %
  • %

b)

 • Z-score ≥ 3

&

 • Totala räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • %

2.2 Bolagets operativa verksamhet är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat:
  • M

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 5/10 åren är positivt:
  • M

5/10 = det aggregerad rörelseresultatet för de fem senast åren används enbart som utgångspunkt då bolagsdata inte existerar för de tio senaste åren.

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Utspädning < 2 % för Qx – Qx-4 och Qx – Qx-1
  • Qx – Qx-4 = %
  • Qx – Qx-1 = %

b)

 • Bolaget har nettoåterköpt aktier de senaste 5/10 åren:

5/10 = nettoåterköp för de fem senaste åren används enbart som utgångspunkt då bolagsdata inte existerar för de tio senaste åren.

4. Risken för oegentligheter är låg (samlad bedömning utifrån nedan svar):

 • Dagens ledning har inte historiskt varit kopplad till oegentligheter:
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet och/eller majoritetsägare):
 • Bolagsdata existerar för de senaste 10 åren:
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna (utdelning och/eller återköp):
 • VD och/eller insiders har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = x

Klarar bolaget samtliga krav? JA/NEJ 

 

Uppdaterade regler för net-nets portföljen

 • Ingen belåning av portföljen.
 • Investeringsbeslut tas den 25:e varje månad.
  • Bolag som klarat checklistans samtliga krav och som inte är ett innehav i portföljen utgör urvalspopulationen för varje månads investeringsbeslut.
   • Det eller de två bolag i urvalspopulationen med störst MoS till NCAV blir månadens bolag att investera i.
 • Väger samtliga innehav jämnt vid initial investering.
 • Uppföljning av varje portföljinnehav görs efter 13 månader, alternativt:
  • Uppföljning görs direkt vid upp- utköperbjudande.
  • Uppföljning görs direkt vid avnotering/byte av lista.
  • Uppföljning görs direkt när aktie utsätts för pump and dump (i.e aktiekursen rusar utan fundamental nyhet presenterats)
 • Maximal sammanhängande ägandetid per innehav är 3 år.
 • Anledningar att sälja vid uppföljningsdagen:
  • Bolaget missar på ett/flera krav i checklistan.
  • Ägt bolaget i sammanhängande 3 år.
 • Anledningar att behålla ytterligare 13 månader efter uppföljningsdagen:
  • Bolaget klarar fortfarande checklistans samtliga krav.
   • Om 50 % nedgång sedan initial investeringskurs och bolaget klarar fortfarande checklistans samtliga krav få bolaget åter en plats i urvalspopulationen.

One thought on “Uppdaterad net-net checklista och portföljregler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s