Uppföljning Richardson Electronics, Ltd (NASDAQ:RELL)

Efter en veckas fiskande fick jag igår napp på min post i RELL till kursen 6,90 USD. Den totala avkastning inklusive utdelning och efter valutaeffekter samt courtage blev 28,7 %. Nedan finner ni den uppföljning jag gjorde på bolaget och som ledde fram till säljbeslutet. Som ni kommer se var det dock väldigt nära att bolaget fick vara kvar ett år till i portföljen. Det finns en del mer intressanta kandidater för närvarande men det är långt ifrån omöjligt att vi snart ser RELL i net-net portföljen åter igen.

Q4 2016 – 6,90 USD

1kr50öre

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas): 

a)

 • P/NCAV < 1x
  • 0,80x 

&

 • EV/Rörelseresultat(5y&10y) < 3x
  • 5y = neg rörelseresultat 5y X
  • 10y = 3,2x X

b)

 • P/NCAV < 0,76x
  • 0,80x X
 • NCAV-burn rate  > -25 % för Qx – Qx-4 och Qx – Qx-1
  • Qx – Qx-4 = -17,6% 
  • Qx – Qx-1 = -0,8% 

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Totala räntebärande skulder/Eget kapital < 25 %
  • 0 % 

b)

 • Z-score ≥ 3
  • 4,2 

&

 • Totala räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • 0 % 

2.2 Bolagets operativa verksamhet är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat:
  • 79,3 MUSD 

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är positivt:
  • 34,4 MUSD 

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Utspädning < 2 % för Qx – Qx-4 och Qx – Qx-1
  • Qx – Qx-4 = -6 % 
  • Qx – Qx-1 = 0 % 

b)

 • Bolaget har nettoåterköpt aktier de senaste 10 åren:
  • RELL har nettoåterköp aktier de senaste 10 åren. 

4. Risken för oegentligheter är låg (samlad bedömning utifrån nedan svar):

 • Dagens ledning har inte historiskt varit kopplad till oegentligheter:
  • Har inte hittat något som antyder att bolaget eller dess ledning skulle varit involverade i några oegentligheter historiskt. 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet och/eller majoritetsägare):
  • Amerikanskt bolag verksamhet och och majoritetsägare. 
 • Bolagsdata existerar för de senaste 10 åren:
  • Ja. 
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna (utdelning och/eller återköp):
  • RELL har både givet återkommande utdelning och gjort återköp av aktier de senaste tio åren. 
 • VD och/eller insiders har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • VD = 16x 
  • Insiders totalt = 6x 

Klarar bolaget samtliga krav? NEJ

MoS

Disclosure: Jag har inte en position i NASDAQ:RELL när denna uppföljning publiceras.

2 thoughts on “Uppföljning Richardson Electronics, Ltd (NASDAQ:RELL)

 1. Kul, börjar närma sig NCAV. Har också den i portföljen, verkar ha gått upp ordentligt senaste månaderna. Alltid intressant att se utvecklingen för diverse net-nets. Själv ska jag balansera om först nästa sommar, så ska bli intressant att se om de fortsätter upp (i och med momentum) eller faller ner igen.

  Like

  1. Ja kursen har fått sig en ordentlig uppsving de senaste månaderna. Hade det inte varit för att jag vill följa min checklista slaviskt hade jag inte haft något emot att ha kvar bolaget ett år till i portföljen. En helt okej direktavkastning och god historisk nivå på återköpen är alltid trevliga attribut för ett sömnigt net-net. Ska bli spännande att se hur mycket du lyckas kräma ut fram till sommaren 😉

   Tack för din kommentar Fysikern!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s