AG&E Holdings, Inc. (WGA)

Q4 2015 – 0,34 USD– NYSEMKT

AG&E Holdings Inc. distributes, repairs, and services electronic components to casinos industry in the United States. It offers LCD displays, gaming supplies and components, and video gaming terminals. The company was formerly known as Wells-Gardner Electronics Corporation and changed its name to AG&E Holdings, Inc. in October 2014. AG&E Holdings, Inc. was founded in 1925 and is headquartered in McCook, Illinois. – Yahoo Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,74x
   • = 25,6 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 8

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 4,0

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = – 11,3 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 2,3 MUSD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Minskat antal utestående aktier YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Ja. Senast 2014 genom utdelning om 0,45 USD.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • =  7,5 %
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Amerikansk verksamhet och amerikanska majoritetsägare.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i WGA när denna analys publiceras.

Advertisement