CTC Media cash-out merger (2,05 USD/aktie) i hamn

För nästan precis en månad sedan stod det klart att CTC Media erhållit godkänt tillstånd från the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department att genomföra den planerade cash-out merger transaktionen. Stora delar av den ursprungliga analysen som publicerats en månad tidigare var således i hamn och kvar återstod endast frågan om cash-out mergerns storlek. Storleken var i sin tur beroende av ett svar från the U.S. Internal Revenue Service gällande den skatteåterbäring bolaget skulle erhålla.

Bolaget kvarstod vid tidigare utsago om att varje aktieägare skulle erhålla belopp:”at lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share”. Styrelse lovade även att minimera kostnaderna framöver så att storleken på utbetalningen skulle bli så stor som möjligt. Aktiekursen stod då i 1,97 USD men jag beslutade mig för att behålla och invänta vad som förhoppningsvis skulle vara några ytterligare i stort sett riskfria procentenheter i avkastning.

Så i fredags den 29 april publicerades följande glädjande nyhet:

Moscow, Russia April 29, 2016 — CTC Media, Inc. (“CTC Media” or the “Company”) (NASDAQ: CTCM) today announced that the consideration in its previously announced cash-out merger transaction is expected to be $2.05 per share, which is in the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share. The total amount available for distribution is expected to be $239 million. The Company anticipates that the merger will close by the middle of May 2016, following the receipt of a pending tax refund from the U.S. Internal Revenue Service.” – CTC Media

Med en cash-out om 2,05 USD per aktie och en inköpskurs om 1,84 USD har denna special situation givit mig en en avkastning om 11,4 % på nästan precis tre månader. Omvandlat till en genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) motsvar det en avkastning om 54 % (!). Utifrån min ursprungliga utfallsanalys får detta anses vara mer än godkänt:

Return CTCm

Som alltid när det kommer till lyckade utfall gäller det att blicka tillbaka och vara ödmjuk inför att allt var inte självklart för tre månader sedan. Ett korrekt och välgenomtänkt beslut är inte alltid synnonymt med ett lyckat utfall, samma gäller för det motsatta.  Jag vill även passa på att tacka Alpha Vulture för själva investeringsidén.

Advertisement

CTC Media erhåller godkänt tillstånd

I förrgår publicerades följande mycket glädjande nyhet från CTC Media:

Moscow, Russia — March 29, 2016 — CTC Media, Inc. (“CTC Media” or the “Company”) (NASDAQ: CTCM) today announced that the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department has issued a license authorizing CTC Media to proceed with the previously announced cash-out merger transaction.”

Av pressmeddelandet framgår att bolaget nu inväntar svar från the U.S. Internal Revenue Service avseende en skatteåterbäring som utgöra en del av vederlaget till aktieägarna. Bolaget väntar sig även vara klar med mergern “early in the second quarter of 2016″.

Enligt pressmeddelandet kvarstår utsatta riktlinjer för vad varje aktie kommer erhåll: “at lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share“. Till dagens kurs om 1,97 USD har därmed i stort sett den fina arbitrage-möjligheten som fanns när jag för drygt en månad sedan tog in aktien till kursen 1,83 USD försvunnit. Beaktat vad som också framgår av pressmeddelandet: “The Company currently has no material operations and the Board is prudently limiting all expenditures with the goal of maximizing the amount of consideration that will be available to stockholders in the merger” kommer jag dock sitta lugnt kvar i båten och invänta vad jag anser är några ytterligare i stort sett riskfria procentenheter i avkastning.