CTC Media cash-out merger (2,05 USD/aktie) i hamn

För nästan precis en månad sedan stod det klart att CTC Media erhållit godkänt tillstånd från the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department att genomföra den planerade cash-out merger transaktionen. Stora delar av den ursprungliga analysen som publicerats en månad tidigare var således i hamn och kvar återstod endast frågan om cash-out mergerns storlek. Storleken var i sin tur beroende av ett svar från the U.S. Internal Revenue Service gällande den skatteåterbäring bolaget skulle erhålla.

Bolaget kvarstod vid tidigare utsago om att varje aktieägare skulle erhålla belopp:”at lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share”. Styrelse lovade även att minimera kostnaderna framöver så att storleken på utbetalningen skulle bli så stor som möjligt. Aktiekursen stod då i 1,97 USD men jag beslutade mig för att behålla och invänta vad som förhoppningsvis skulle vara några ytterligare i stort sett riskfria procentenheter i avkastning.

Så i fredags den 29 april publicerades följande glädjande nyhet:

Moscow, Russia April 29, 2016 — CTC Media, Inc. (“CTC Media” or the “Company”) (NASDAQ: CTCM) today announced that the consideration in its previously announced cash-out merger transaction is expected to be $2.05 per share, which is in the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share. The total amount available for distribution is expected to be $239 million. The Company anticipates that the merger will close by the middle of May 2016, following the receipt of a pending tax refund from the U.S. Internal Revenue Service.” – CTC Media

Med en cash-out om 2,05 USD per aktie och en inköpskurs om 1,84 USD har denna special situation givit mig en en avkastning om 11,4 % på nästan precis tre månader. Omvandlat till en genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) motsvar det en avkastning om 54 % (!). Utifrån min ursprungliga utfallsanalys får detta anses vara mer än godkänt:

Return CTCm

Som alltid när det kommer till lyckade utfall gäller det att blicka tillbaka och vara ödmjuk inför att allt var inte självklart för tre månader sedan. Ett korrekt och välgenomtänkt beslut är inte alltid synnonymt med ett lyckat utfall, samma gäller för det motsatta.  Jag vill även passa på att tacka Alpha Vulture för själva investeringsidén.

CTC Media erhåller godkänt tillstånd

I förrgår publicerades följande mycket glädjande nyhet från CTC Media:

Moscow, Russia — March 29, 2016 — CTC Media, Inc. (“CTC Media” or the “Company”) (NASDAQ: CTCM) today announced that the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department has issued a license authorizing CTC Media to proceed with the previously announced cash-out merger transaction.”

Av pressmeddelandet framgår att bolaget nu inväntar svar från the U.S. Internal Revenue Service avseende en skatteåterbäring som utgöra en del av vederlaget till aktieägarna. Bolaget väntar sig även vara klar med mergern “early in the second quarter of 2016″.

Enligt pressmeddelandet kvarstår utsatta riktlinjer för vad varje aktie kommer erhåll: “at lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share“. Till dagens kurs om 1,97 USD har därmed i stort sett den fina arbitrage-möjligheten som fanns när jag för drygt en månad sedan tog in aktien till kursen 1,83 USD försvunnit. Beaktat vad som också framgår av pressmeddelandet: “The Company currently has no material operations and the Board is prudently limiting all expenditures with the goal of maximizing the amount of consideration that will be available to stockholders in the merger” kommer jag dock sitta lugnt kvar i båten och invänta vad jag anser är några ytterligare i stort sett riskfria procentenheter i avkastning.

CTC Media, Inc (CTCM)

Denna analys kommer skilja sig från mina tidigare väldigt standardiserade net-net analyser. Detta med anledning av att denna analys tar sikte på en sk special situations investering.

Nyligen läste jag om boken You Can Be a Stock Market Genius av Joel Greenblatt (samma Greenblatt som tog fram the magic formula) och kom då till insikt att jag gärna vill utveckla mig inom  investeringsområde för arbitrage och mergers, sk special situations. Böcker i all ära men att faktiskt lära sig något kommer till stor del genom praktisk övning, i alla fall för min del. Lagom till denna insikt publicerade en av mina absoluta favorit bloggare Alpha Vulture ett inlägg under rubriken CTC Media merger arbitrage. Här presenterades en idé vilket jag fann vara i linje med det jag ville utveckla mig inom varför jag beslutade mig för att undersöka om jag kunde komma till samma slutsats.

Vad jag nedan kommer presenterar är i stort en återskapelse på svenska av det Alpha Vulture presenterar och som även jag finner vara en fin risk/reward special situation investering.

Google Finance säger följande om CTC Media:

CTC Media, Inc. is an independent media company. The Company operates three Russian free-to-air television channels and one Kazakh channel. The Company’s segments include CTC channel, Domashny channel, Peretz channel and Channel 31. The Company’s CTC channel offers entertainment programming for the whole family and targets 10-45 year-old viewers. Its Domashny channel targets 25-59 year-old female viewers and focused on women’s lifestyle content. The Company’s Peretz channel targets 25-49 year-old viewers and focused on edgy, thrilling and action content. The Company’s Channel 31 is a Kazakh television broadcaster targeted at 6-54 year-old viewers. The Company also operates a fourth Russian television channel CTC Love, which is focused on love and relationships and targeting the 11-34 year-old audience.

Det amerikanska bolaget har fram till väldigt nyligen varit ägare av bla tre ryska  TV-kanaler. Verksamheten har varit lönsam och bolaget har presenterat svarta siffror på nedersta raden för de senaste 10 åren. När man läser “ryska” och “amerikanska” i samma mening så förstår man dock att allt inte är frid och fröjd. Det politiska maktspelet är inte att leka med och i CTCMs fall innebar detta att man i november 2015 var tvungen att ta följande beslut:

We are pursuing the sale and the subsequent merger in response to the adoption by the Russian government of the Mass Media Law, which will impose new limitations on non-Russian ownership of Russian television broadcasters effective January 1, 2016.

Investeringscaset bygger på att bolaget den 12:e februari 2016 kom i hamn med försäljning av 75 % av bolagets ägande i dotterbolaget CTC Invetments LLC till bolaget UTV-Management LLC. 150,5 MUSD betalades kontant medan ytterligare 42,5 MUSD av 50 MUSD betalades ut baserat på hur bolaget operativ hade presterat under andra halvan av 2015. Resterande 25 % innehas av bolaget Telcrest där Bank Rossiya (rysk bank) är storägare. För att denna part (vilket står under amerikanska ekonomiska sanktioner) ska kunna lösas ut krävs ett tillstånd från Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department. Detta har ännu inte kommit till stånd men givet ett sådant tillstånd estimerar bolaget att:

Given the uncertainty regarding the timing of receipt of such license, if at all, the Company is unable to estimate at this time the per share amount that would ultimately be returned to stockholders in such merger, but currently expects that it would be at the lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share.

Marknadens oro att till att ett sådant tillstånd inte skulle erhållas göra att det idag finns en diskrepans mellan aktiepriset och de ovan angivna riktlinjerna för vad varje aktieägare skulle erhålla kontant vid en lyckad merger. Med många små amerikanska aktieägare och en av stämman redan godkänd merger citerar jag Alpha Vulture:

Stopping this deal would punish everybody expect the blocked shareholder, and he doesn’t get anything when the deal is approved. His stake will remain blocked. Punishing innocent (US) shareholders can’t be the purpose of the sanction, but I guess you never know…”

Om vi leker med tanken att tillstånd erhålls och utgår från lite olika utfall av “at the lower end of the upper half of the range approved by stockholders of $1.77 to $2.19 per share” kan man givet dagen aktiekurs om 1,84 USD erhålla en avkastning om:

Return CTCm

En avkastning om 5-11 % givet ovan presenterade riskscenario ser jag som högst fördelaktigt. Än mer positivt är att tidsramen för caset torde inte vara mer än några månader.

MoS

Disclosure: Jag har en position i CTCM när denna analys publiceras.