Deswell Industries, Inc. (DSWL)

Q2 2015 – 1,34 USD– NASDAQ

“Deswell Industries, Inc. is engaged in the manufacturing and selling of injection-molded plastic parts and components. The Company also provides manufacturing services for electronic products and subassemblies, and manufactures metallic molds and accessory parts for original equipment manufacturers (OEMs) and contract manufacturers. The Company’s segments include plastic injection molding (plastics segment) and electronic products assembling. The Company produces a range of plastic parts and components that are used in the manufacture of consumer and industrial products, using different plastic injection technologies, such as film injection, integrated injection and insert injection. The Company’s products include plastic components of electronic entertainment products; cases for flashlights, telephones, paging machines, projectors and alarm clocks; toner cartridges and cases for photocopy and printer machines, and parts for electrical products, among others.” – Google Finance

1kr50öre1. Net-net bolag:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,51x
   • = 49,4 % MoS
 • P/NCAV < P/NCAV 10y median
  • 0,51x < 0,76x

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 6

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 2,05

b) Affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 15 530 TUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 9 897 TUSD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Antal utestående aktier har varit konstant QoQ samt YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Utdelning 10/10 år.
   • Direktavkastning TTM = 10,4 %
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 37 % 
   • Stora inköp från insider under 2015.
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Bolaget har både kinesisk verksamhet och majoritetsägare.  
   • Se Alpha Vultures inlägg om varför DSWL ej är ett kinesiskt fraud-bolag.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i DSWL när denna analys publiceras.

Advertisement