Friedman Industries (FRD)

Q4 2016 – 5,60 USD – NYSEMKT:FRD

1kr50öreFriedman Industries, Incorporated is engaged in steel processing, pipe manufacturing and processing and steel and pipe distribution. The Company has two product groups: coil and tubular products. It purchases prime hot-rolled steel coils, processes the coils into flat, finished sheet and plate, and sells these products on a wholesale, rapid-delivery basis in competition with steel mills, importers and steel service centers. It owns and operates approximately two coil processing facilities located in Hickman, Arkansas (Hickman) and Decatur, Alabama (Decatur). Through its Texas Tubular Products Division (TTP) in Lone Star, Texas, the Company manufactures, purchases, processes and markets tubular products (pipe). TTP operates over two pipe mills. It sells coil products and processing services to approximately 125 customers located primarily in the midwestern, southwestern and southeastern regions of the United States.– Google Finance

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • P/NCAV < 0,86x
  • = 0,83x

&

 • EV/EBIT10 < 5x
  • = 4,7x

b)

 • P/NCAV < 0,66x
  • = 0,83x

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas:

a)

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %

b)

 • Z-score ≥ 3
  • = 9

&

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • = 0 %

2.2 Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat
  • = 31,7 MUSD

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 75,7 MUSD

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier YoY och QoQ (< 1 %):

 • YoY = 0 %
 • QoQ = 0 %

4. Risken för oegentligheter är låg (bedömning görs utifrån nedan svar):

 • Bolagets ledning har inte historiskt varit involverad i oegentligheter:
  • = Har inte hittat någon fraudulent historik för bolaget eller dess nuvarande ledning.
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet eller majoritetsägare):
  • = Amerikanskt verksamhet samt amerikanskt ägarbild.
 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • = Ja.
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna historiskt (utdelning och/eller återköp):
  • = Bolaget har oavbrutet givit utdelning de senaste tio åren.
 • Starkt insiderägande (> 20 %):
  • = 1,1 %
 • VD har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = 1x

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i NYSEMKT:FRD när denna analys publiceras.

Advertisement