Global Energy Development PLC (LON:GED)

Q4 2015 – 23,50 GBX (redovisningsvaluta = USD)

1kr50öreGlobal Energy Development PLC is a United Kingdom-based company, which holds a range of petroleum production and development contracts in Colombia, South America. The Company is engaged in the development and sale of hydrocarbons, and related activities in Colombia. The Company has two segments: the Bolivar Contract area (the Bolivar area) and the Bocachico Contract area (the Bocachico area). The Bolivar area segment consists of the Bolivar Contract in the Magdalena valley. The Bocachico area segment consists of the Bocachico Contract in the Magdalena valley. The Company operates in Colombia through its subsidiaries, including Lagosur Petroleum Colombia Inc. and Cinco Ranch Petroleum Colombia Inc. The Company’s subsidiaries also include Harken del Peru Limitada, Global Energy Management Resources – Colombia, Inc. and Global Energy Management Resources Inc.– Google Finance

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • P/NCAV < 0,86x
  • = 0,35x. 

&

 • EV/EBIT10 < 5x
  • = neg 3,7x. 

b)

 • P/NCAV < 0,66x
  • = 0,35x. 

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas:

a)

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %. 

b)

 • Z-score ≥ 3
  • = 1. X

&

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • = 0 %. 

2.2 Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat
  • = neg 47,3 MUSD. X

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 38,8 MUSD. 

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier YoY och QoQ/IoI (< 1 %):

 • YoY = 0 %. 
 • IoI = 0 %. 

4. Risken för oegentligheter är låg (bedömning görs utifrån nedan svar):

 • Bolagets ledning har inte historiskt varit involverad i oegentligheter:
  • = Inget tyder på att bolaget eller dess nuvarande ledning varit involverad i oegentlighet historiskt. 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet eller majoritetsägare):
  • = Noterat i Storbritannien, verksamhet i Colombia och amerikanskt majoritetsägande. 
 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • = Ja. 
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna historiskt (utdelning och/eller återköp):
  • = Bolaget har historiskt varken givit utdelning eller gjort återköp. X
 • Starkt insiderägande (> 20 %):
  • = 64 %. 
   • Insiderpersonal har 1 % direktägande. Styrelseordförande Mikel Faulkner är dock VD i amerikanska majoritetsägaren HKN, Inc vilket äger 63 %
 • VD har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = GED har ingen VD. Styrelseordförande Mikel Faulkner = 0x. X

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

Andra godsaker:

 • EV = -14,4 MUSD
 • P/Nettokassa = 0,5x
 • P/EBIT10 = 3x
 • NCAV-burnrate YoY = neg 4 %, NCAV-burnrate IoI = pos 0,12 %
 • Värdet av de 24 miljoner barrels i oljetillgångar som GED äger har ett bokfört värde om 0 USD. Jag är ingen råvaruexpert men givet att oljepriset återgår till någorlunda historiska nivåer borde de faktiska värdet vara > 0 USD.
 • Bolaget har inga tvingande förpliktelser att utvinna någon olja för de två kontrakt man äger. Dessa löper ut först år 2022 respektive 2024.
 • Bolaget har använt sin stora kassa effektivt det senaste året:
  • On 15 September 2015, the Group and HKN, Inc. (“HKN”) (collectively the “Co-Lenders”) entered into a secured, short-term nancing note agreement (“Note Receivable”) with Everest Hill Energy Group Ltd. (“Everest”) for the principal amount of $10 million. Under the Note Receivable, the Group participated as Co-Lender by loaning $8.0 million alongside HKN’s loan of $2.0 million to Everest. The Note Receivable is secured by all of Everest’s and its subsidiaries’ shareholdings in Global and HKN. The Note Receivable is subject to an interest charge of 12 per cent per annum, payable monthly in arrears, with the principal amount being repayable in full on 15 March 2016. Everest paid to Global a 2 per cent transaction fee of $160,000 in September 2015. Since placing the Note Receivable in September, Global has earned $80,000 per month in interest income helping to mitigate overhead costs.

 MoS

Disclosure: Jag har en position i LON:GED när denna analys publiceras.

Advertisement