IndigoVision Group plc (IND)

Q4 2015 – 130 GBX – SEA

IndigoVision Group plc is a United Kingdom-based company engaged in the design, development, manufacture and sale of networked video security systems. The Company’s segments include Europe, the Middle East and Africa; North America, Latin America and Asia Pacific. Its cameras, encoders, network video recorders and software are designed both internally and with technology partners and manufactured in Asia and Europe. The Company’s end to end Internet protocol (IP) video security systems allow full motion video to be transmitted around the world, in real time, with digital quality and security, over local or other area networks, wireless links or the Internet, using market compression technology to minimize the usage of network bandwidth – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,85x

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 4

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 3,7

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 12 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 29 MUSD

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • 0,07 % utspädning YoY hänförbart optionsprogram.

5. Risken för fraud är låg (”bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har återkommande givit utdelning de senaste tio åren.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • =  8,5 %
   • På ägarlistan hittar vi kända net-net investeraren Jeroen Bos
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Brittiskt bolag med huvudsakligen brittisk ägarbild.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i IND när denna analys publiceras.

Advertisement