JEMTEC Inc (CVE:JTC)

Q3 2016 – 0,315 CAD

1kr50öreJEMTEC Inc. (Jemtec) is a Canada-based provider of
integrated technology systems for community-based corrections in Canada. The Company is engaged in the provision of services and technologies for offender monitoring with Canadian federal and provincial correctional departments. The Company’s services include global positioning systems (GPS), electronic monitoring, alcohol detection and voice verification technologies, asthey relate to location verification of offenders and individuals under restrictions in the community. The offender location detection/verification technologies include offender reporting through telephone contact, offender reporting kiosks with integrated database, GPS active and passive tracking, electronic monitoring house arrest systems, remote alcohol in-home monitoring and private monitoring services. Its GPS tracking technology is for cases when a person’s whereabouts must be confirmed throughout the day or night. – Google Finance

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas): 

a)

 • P/NCAV < 1x
  • 0,67x 

&

 • EV/Rörelseresultat(5y&10y) < 3x
  • 5y = neg rörelseresultat 5y X
  • 10y = -2,8x 

b)

 • P/NCAV < 0,76x
  • 0,67x 
 • NCAV-burn rate  > -25 % för Qx – Qx-4 och Qx – Qx-1
  • Qx – Qx-4 = -11,9% 
  • Qx – Qx-1 = -1,6% 

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Totala räntebärande skulder/Eget kapital < 25 %
  • 0 % 

b)

 • Z-score ≥ 3
  • 2,4 X

&

 • Totala räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • 0 % 

2.2 Bolagets operativa verksamhet är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat:
  • -0,5 MCAD X

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är positivt:
  • 1,9 MCAD 

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Utspädning < 2 % för Qx – Qx-4 och Qx – Qx-1
  • Qx – Qx-4 = 0 % 
  • Qx – Qx-1 = 0 % 

b)

 • Bolaget har nettoåterköpt aktier de senaste 10 åren:
  • Nej. Svag utspädning på grund av optionsprogram (totalt 6 % Q3 2016-2005). X

4. Risken för oegentligheter är låg (samlad bedömning utifrån nedan svar):

 • Dagens ledning har inte historiskt varit kopplad till oegentligheter:
  • Har inte hittat något som antyder att bolaget eller dess ledning skulle varit involverade i några oegentligheter historiskt. 
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet och/eller majoritetsägare):
  • Kanadensiskt bolag/verksamhet och majoritetsägare. 
 • Bolagsdata existerar för de senaste 10 åren:
  • Ja. 
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna (utdelning och/eller återköp):
  • JTC har givit utdelning en gång under de senaste 10 åren (år 2014). Bolaget har aldrig gjort några återköp av aktier. X
 • VD och/eller insiders har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = 0,6x. X

Klarar bolaget samtliga krav? JA

Övriga noteringar:

 • P/Nettokassa = 0,75x
 • Utdelningen 2014 uppgick till 0,59 CAD, motsvarade en direktavkastning om 203 %.
 • Insiders äger 31 % av bolaget.
  • På ägarlistan finns även en privatperson (Paul Crossett) som äger 21 % av JTC.
 • Börsvärde uppgår till endast 0,7 MCAD och handeln är extremt illilvid.
 • Se även andra analyser av JTC:

MoS

Disclosure: Jag har en position i CVE:JTC när denna analys publiceras.

Advertisement