Passat SA (PSAT)

Q2 2015 – 4,36 EUR– Euronext Paris

Passat SA is a France-based holding company engaged in the video-assisted promotion and remote sale of various categories of products. The Company operates through its direct and indirect subsidiaries, such as Passat USA, Passat Espagne SA, Passat Italie SRL, Wind of Trade and Chimney Sweeping Log. It offers a portfolio of products, comprising fitness, beauty, health and leisure products, kitchen utensils and accessories; patented do-it-yourself products, home comfort and maintenance products, gardening products, toys and household products, among others. The Company has promotional in-store videos and it also distributes its products via teleshopping channels and mail-order catalogs. It has operations in France, Portugal, Spain, Italy, Canada and the United States.” – Google Finance

1kr50öre1. Net-net bolag:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,70x
   • = 29,5 % MoS
 • P/NCAV < P/NCAV 10y median
  • 0,70x < 1,42x

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 8

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0,08 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 4,63

b) Affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 27 MEUR
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 62 MEUR
   • Positivt resultat 10/10 år

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Antalet utestående aktier har varit konstant de senaste tio åren.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har gjort utdelning historiskt.
   • 2014 gavs en utdelning om 0,5 EUR per aktie.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 43 %
   • VD Borries J. Brozio äger 23 %.
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet eller majoritetsägare)
  • Nej.

Klarar bolaget samtliga krav? JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i PSAT när denna analys publiceras.

Advertisement