PV Crystalox Solar PLC (LON:PVCS)

Q4 2015 – 12,75 GBX – LON

1kr50örePV Crystalox Solar PLC is a United Kingdom-based supplier to the global photovoltaic industry. The Company produces multicrystalline silicon ingots and wafers for use in solar electricity generation systems. The Company’s three-stage production process includes ingot production, whereby multicrystalline silicon ingots are directionally solidified; block production, and wafer production. The block production process or sectioning of ingots into blocks is carried out at the Company’s facilities in the United Kingdom and by its partners in Japan. Wafering of the blocks is done using wire saws at the Company’s facility in Erfurt, Germany and in Japan by its wafering subcontractor. The Company markets its products in the United States, the United Kingdom, China and Japan. – Google Finance

1. Tillräcklig säkerhetsmarginal (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • P/NCAV < 0,86x
  • = 0,54x

&

 • EV/EBIT10 < 5x
  • = 0,3x

b)

 • P/NCAV < 0,66x
  • = 0,54x

2. Risken för permanent förlust är låg:

2.1 Konkursrisk i bolaget är låg (kriterium a) eller b) måste uppfyllas:

a)

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 0 %

b)

 • Z-score ≥ 3
  • = 2,4

&

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 50 %
  • = 0 %

2.2 Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (kriterium a) eller b) måste uppfyllas):

a)

 • Positivt balanserat resultat
  • = -21,4 MGBP

b)

 • De aggregerade rörelseresultatet under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 231,3 MGBP

3. Låg utspädning av antalet utestående aktier YoY och QoQ (< 1 %):

 • YoY = 0 %
 • QoQ = 0 %

4. Risken för oegentligheter är låg (bedömning görs utifrån nedan svar):

 • Bolagets ledning har inte historiskt varit involverad i oegentligheter:
  • = Har inte hittat något vilket antyder att så skulle vara fallet.
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (verksamhet eller majoritetsägare):
  • = Brittiskt bolag med huvudsakligen brittiskt ägande.
 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • = Ja.
 • Bolaget har återkommande skiftat ut kapital till aktieägarna historiskt (utdelning och/eller återköp):
  • = Bolaget har historiskt givit utdelning och gjort återköp av aktier.
 • Starkt insiderägande (> 20 %):
  • = 11,4 %
 • VD har ägarincitament (värde av aktieinnehav/lön + bonus > 3x):
  • = 6x

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i LON:PVCS när denna analys publiceras.

Advertisement