Sears Hometown and Outlet Stores Inc (SHOS)

Q3 2015 – 5,70 USD– NASDAQ

Sears Hometown and Outlet Stores, Inc. is a national retailer primarily focused on selling home appliances, lawn and garden equipment, tools, and hardware. In addition to merchandise, the Company provides its customers with access to a suite of related services, including home delivery, installation, and extended-service plans. The Company operates through two segments Sears Hometown and Hardware segment (Hometown) and Sears Outlet segment (Outlet). Its Hometown stores are designed to provide its customers with in-store and online access to selection of national brands of home appliances, lawn and garden equipment, tools, sporting goods, and household goods. Its Outlet stores are designed to provide in-store and online access to purchase new, out-of-carton, discontinued, obsolete, used, reconditioned, overstocked, and scratched and dented products across an assortment of merchandise categories, including home appliances, mattresses, apparel, and lawn and garden equipment. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net:

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,48x
   • = 51,6 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 6

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 11 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 4,0

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = – 126 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 227 MUSD (data för 6 år, 2014-2009)

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Ingen utspädning QoQ eller YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Sears Holding avyttrade dotterbolaget Sears Hometown and Outlet Stores år 2012. Bolagsdata existerar för de senaste 6 åren.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Nej.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 30 %
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  • Huvudverksamhet i USA och amerikanska majoritetsägare.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i SHOS när denna analys publiceras.