Universal Power Group, Inc. (UPGI)

Universal Power Group, Inc. är huvudsakligen en försäljare och distributör av batterier och batterirelaterade produkter. Bolaget erbjuder även säkerhets- och logistiklösningar för företag vilket inte vill/kan ta hand om detta själva. De 3000 aktiva kunderna verkar inom ett tjugotal branscher (bla automotive, marine, medical) och produkterna används både i konsument- och industrilösningar.

0

Kvalificeringskrav för analys

 • Bolaget är idag ett faktiskt net-net:
  • P/NCAV < 1 (Q3 2014)
   • = 0,51
   • = 48,6 % MoS.
 • Bolaget är rimligt skuldsatt:
  • Räntebärande skulder/EK-tang < 50 %
   • = 34 % (Q3 2014)
 • Affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett kriterium måste uppfyllas):
  • Positivt balanserat resultat
   • = +7,3 MUSD (Q3 2014)
  • Få eller inga rörelseförluster (EBIT) de senaste elva åren
   • = 0/11 år
 • Bolaget tycks ha rent mjöl i påsen:
  • Inget tyder på att UPGI sysslar med illegala bolagsaktiviteter eller har historiskt varit på tapeten avseende fraud.
   • Notering ska dock göras till det faktum att bolaget gick “dark” 2013. De finansiella rapporterna därefter är därmed väldigt sparsamt utformade i allt vad det heter noter och djupgående information.
 • Inte ett huvudsakligt kinesiskt bolag (egen verksamhet eller majoritetsägare):
  • Den enda kinesiska kopplingen är att UPGI till stor del importerar sina produkter från just Kina. Syftet är dock inte att avfärda bolag med import från fristående aktörer (oavsett var de befinner sig i världen) varför UPGI inte fälls på denna punkt.
 • Bolaget har inte en verksam biotechverksamhet:
  • Så är inte fallet.

Vilken typ av net-net är bolaget?

Tillgångs net-nets – bolag som sitter på stora mängder likvida tillgångar och där bolagets värde huvudsakligen ligger i att dessa tillgångar kan komma aktieägarna tillgodo. Bolaget har en icke existerande verksamhet alternativt är kroniskt olönsam. Viktigt att ta hänsyn till burnraten i P/NCAV-multipeln för tillgångs net-nets.

Operativa net-nets – bolag som visserligen säljs under NCAV men där det huvudsakliga värdet kan hittas i den operativa verksamheten som är i någon mån lönsam men vars framtid marknaden inte tycks ha någon tilltro till.

Kommentar : UPGI har med mycket begränsad lönsamhet historiskt lyckats redovisa gröna siffror på sista raden för alla år utom två. Att just det senaste året (2013) var ett av dessa år självklar inte kul men sänker samtidigt förväntningarna på framtiden än mer (vilket är positivt i net-net världen). Jag ser UPGI som ett operativt net-net med låg men relativt stabil verksamhet.

Margin of safety

Cigarrfimpsbillig

 • P/NCAV < 0,75 (helst < 0,66 alá Graham)
  • P/NCAV (Q3 2014) = 0,51

God verksamhetstrend

 • F-score TTM > 4
  • F-score TTM = 8

Ett bolag som faller på båda av de ovanstående punkterna vid analystillfället blir inte en aktuell investering i dagsläget (i.e. har inte tillräcklig margin of safety).

Ett högt F-score TTM (> 6) kan eventuellt kompensera för ett P/NCAV över 0,75. På samma sätt kan ett lågt P/NCAV eventuellt kompensera för ett lågt F-score TTM (< 4). Vid en sådan bedömning kommer de nedanstående bonuspoängen och bolagets historiska operativa lönsamhet (se ovan) tas särskilt i beaktande. Viktigt att poängtera är att det som just nämnts är undantagsfall.

Bonuspoäng

Var för sig är inte nedanstående punkter avgörande men kan sammantaget få vågen att tippa över till att jag antingen investerar eller avstår från att investera i det analyserade bolaget (givet att minst ett av MoS-kraven är uppfyllda). Mindre vikt läggs vid denna del om båda ovanstående margin of safety kriterierna är uppfyllda vid analystillfället (F-score > 4 och P/NCAV < 0,75).

 • Lågt börsvärde < 100 MUSD (helst < 50 MUSD)
  • Börsvärde = 10,3 MUSD
 • Högt insiderägande (10-40 % sweetspot)
  • Insynspersonal äger 58,1 % (2012 års siffror)
   • Framstående inom bolaget är styrelseordförande William Tan och VD Ian Edmonds (svärson till Tan). Dessa två herrar har röstkontroll i bolaget Zunicom, Inc. som hör och häpna är UPGI’s största ägare (41 %).
  • Har insiders köpt/sålt den senaste tiden?
   • Någon sådan information har jag ej kommit över.
 • Inte ett kroniskt net-net
  • Antal år under analysperioden då bolaget handlats till P/NCAV > 1 (en mätpunkt per år, ~ 30/12)
   • = 3/8 år.
 • Verksamhetstrenden är inte kroniskt undermålig
  • Antal tillfällen under analysperioden då F-score > 4
   • = 6/8
 • Sund kapitalallokering
  • God historik av utdelning och/eller återköp
   • = 0/11 år
  • Finns det restriktioner på att göra återköp och ge utdelning?
   • We have not declared or paid any dividends on our common stock since our IPO and at this time we do not anticipate declaring or paying dividends in the future.” (årsredovisningen 2012)
  • Har ledningen en förkärlek till att göra förvärv?
   • Antal förvärv de senaste elva åren = 2/11 år.
 • Låg utspädning av antalet aktier
  • Har bolaget gjort någon nyemission de senaste 11 åren?
   • Nej.
  • Finns det andra utspädningseffekter (tex optionsprogram)?
   • I juni 2013 (senaste SEC-rapporten) fanns det 546,158 st utomstående optioner kvar av de 1,433,842 st som totalt utfärdades med optionsprogrammet från 2006.
  • Ser jag någon risk för nutida/framtida utspädningseffekter?
   • Möjlig utspädningseffekt är ca 11 % skulle samtliga utomstående optionerna inlösas. Utöver det anser jag risken för framtida utspädningseffekter vara relativt låg om vi beaktar att antalet aktier inte ökat nämnvärt sedan 2006.
 • Sund skuldsättning
  • Balanslikviditet > 2
   • = 2,7 (Q3 2014)
  • Räntebärande skulder/EK-tang < 25 %
   • 34 % (Q3 2014)
  • Liten andel off-balance-sheet skulder
   • UPGI leasar sina fastigheter. Utifrån årsredovisningen 2012 kan det utläsas att leasingåtagandena uppgår till ca 6,5 MUSD från och med 2015 (olika löptider men som längst till år 2032). I relation till bolagets totala tillgångar idag uppgår leasingåtagandena till ca 16 %.
 • NCAV är intakt (helst växande)
  • Burnrate (Q3 2014 – Q3 2013)
   • = +4,4 %
  • Burnrate (median) för hela analysperioden
   • = +3,4%
 • Bolaget har mer likvida medel än varulager och kundfodringar:
  • Kassa & likvida medel (Q3 2014)
   • = 3,3 %
  • Kundfodringar (Q3 2014)
   • = 30,2 %
  • Varulager (Q3 2014)
   • = 53,6 %

Universal Power Group, Inc. i siffror och bild (Q3 2014- 2003)

Klicka på bilderna för större storlek.

Översikt

1

2

3

4


Lönsamhet

5

6


Balansräkningen

7

8


Värdering

9

10

11


F-score (TTM och historiskt)

12


Cash Conversion Cycle

13

14


Tillväxt

15

Summering

UPGI är ett net-net med få uppenbara katalysatorer för att utlösa dess inneboende värde. Till det är kvalitén sisådär då man missar på flertalet av mina bonuspoäng ovan. Kvantitativt framstår dock UPGI som en mycket god kandidat om vi ser till både säkerhetsmarginalen i pris och till den senaste verksamhetstrenden (P/NCAV och F-score TTM). Till det har även lönsamheten varit bestående om än undermålig.

Sammantaget ser jag risken för konkurs, fraud och utspädning av antalet aktier som tillräckligt låg för att inte vilja ha en ägarandel i bolaget. Vad som kommer generera god avkastning kan jag inte svara på, men som Gannon brukar säga och där min huvudsakliga tilltro till net-nets ligger:

Value is its own catalyst” – Geoff Gannon

Slutlig frågeställning

Förtjänar det analyserade bolaget en plats i en diversifierad net-net portfölj?

JA


Disclosure: Jag har en position i UPGI när denna analys publiceras
.

Mer att läsa om UPGI:

Billiga bolag

Gurufocus

Seeking Alpha

Advertisement