Portföljregler

Portföljregler net-nets

 • Ingen belåning av portföljen.
 • Investeringsbeslut tas den 25:e varje månad.
  • Bolag som klarat checklistans samtliga krav och som inte är ett innehav i portföljen utgör urvalspopulationen för varje månads investeringsbeslut.
 • Väger samtliga innehav jämnt vid initial investering.
 • Uppföljning av varje portföljinnehav görs efter 13 månader, alternativt:
  • Uppföljning görs direkt vid upp- utköperbjudande.
  • Uppföljning görs direkt vid avnotering/byte av lista.
  • Uppföljning görs direkt när aktie utsätts för pump and dump (i.e aktiekursen rusar utan fundamental nyhet presenterats)
 • Maximal sammanhängande ägandetid per innehav är 3 år.
 • Anledningar att sälja vid uppföljningsdagen:
  • Bolaget missar på ett/flera krav i checklistan.
  • Ägt bolaget i sammanhängande 3 år.
 • Anledningar att behålla ytterligare 13 månader efter uppföljningsdagen:
  • Bolaget klarar fortfarande checklistans samtliga krav.
   • Om 50 % nedgång sedan initial investeringskurs och bolaget klarar fortfarande checklistans samtliga krav få bolaget åter en plats i urvalspopulationen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s