Uppföljning Norcon Plc

Precis som killarna på Värdebyrån har jag sålt min position i Norcon Plc under föregående vecka. Detta till följd av att förslaget om avnotering röstades igenom på en extra stämma och att bolagets huvudägare gick in och lovade att köpa 8 miljoner aktier till kursen 19p innan avnoteringsdagen (7 juli). Även om avkastningen på innehavet blev mycket god (58 %) till min säljkurs om 19p hade jag gärna behållt innehavet ett tag till i min net-net portfölj. Att äga ett onoterat bolag är jag dock inte intresserad av varför valet att sälja blev lätt. Den kända net-net investeraren Jeroen Bos vilket genom sin fond äger aktier i Norcon gjorde följande uttalande om avnoteringen:

In a more disappointing development, Norcon Plc released an announcement stating its intention to request the delisting of the Company’s shares from the market. At the same time, the Company’s major shareholder made an o er to purchase shares at 19p from shareholders not wishing to remain invested in an un-listed company. We consider that this offer is unduly low, being at a significant discount to the net-net value per share of the Company and are considering our options.

Även om jag själv lyckades få ett avslut på 19p skulle det visa sig vara problematiskt med likviditeten i aktien fram till avnoteringsdagen. En god vän till mig som jag hjälper med en net-net portfölj fick inget avslut på kursen 19p. Vi tog dock beslutet att inte sänka hans säljkurs då det närmade sig avnoteringsdagen eftersom bolaget även hade gått ut med följande information:

Following the Cancellation

Shortly following the proposed Cancellation, the Company intends, subject to being able to comply with Isle of Man company law, to return cash to Shareholders by way of a Tender Offer, which will be open to all Shareholders aside from the Major Shareholder, at a price of 19 pence per Ordinary Share. It is intended that the Tender Offer will be open for a period of 3 months (the “Closing Date”) from the date that the Tender Offer documentation is sent to Shareholders. Any Ordinary Shares purchased by the Company by way of the Tender Offer will be subsequently held in treasury. The Company will send a circular to Shareholders containing the terms of the Tender Offer at an appropriate time and further details will be made available through the Company’s website at http://www.norconplc.com/.

Även om det inte var 100 % säkert att förslaget skulle kvarstå efter avnoteringsdagen ansåg vi att risken att bolaget skulle frångå återköpsbudet var tillräckligt låg för att inte sälja till en lägre kurs än 19p. Dagen efter avnoteringen skickade jag ett mail till Norcons allmänna informationsadress med frågan vad planen var gällande budet om 19p (“the tender offer”). Till min förvåning fick jag snabbt svar från självaste Trond Tostrup (styrelseordförande i Norcon):

trond

Det tycks således finns goda intentioner från bolaget att fullfölja återköpsbudet men att det krävs lite arbete innan det kan genomföras rent praktiskt. Jag ställde en följdfråga till Trond gällande tidsplanen men fick inte någon klarare bild kring detta:

trond 2

En uppföljning kommer publiceras när Norcon går ut med mer information och statusuppdatering gällande återköpsbudet. Tills dess vill jag passa på att önska er alla en härlig sommar!

Advertisement

Norcon Plc. (NCON)

H1 2015 – 12,00 GBX– LSE

Norcon plc is an independent, vendor neutral international providing services in the telecommunications, information technology and defense sectors. The Company’s principal activity is providing project, vendor, performance management and outsourcing services for operators of telecommunications networks, including fixed line and mobile telephone systems and data networks, assisting them with the installation or operation of telecommunications systems and to countries seeking advice on regulatory matters, defense systems, equipment and command and control facilities. Its services include market analysis, design and engineering, project management, business plans, planning and infrastructure and systems. Its subsidiaries include Norconsult Telematics A.S., Norconsult Global Management and Consulting Ltd, Norcon Telematics Ltd, Norcon Telematics Company LLC and Norcon Telematics Integrated Solutions Co. Ltd. The main areas of operation include North America, Middle East, Asia and Europe. – Google Finance

1kr50öre1. Bolaget är ett net-net: 

 • P/NCAV < 1x
  • = 0,49x
   • = 50,6 % MoS

2. Bolaget har en sund verksamhetstrend:

 • F-score ≥ 4
  • = 6

3. Risken för permanent förlust är låg:

a) Konkursrisken i bolaget är låg (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Räntebärande skulder/Eget kapital < 20 %
  • = 14 %
 • Z-score ≥ 3
  • = 3,47

b) Bolagets affärsmodellen är inte helt olönsam (minst ett av nedanstående kriterium måste uppfyllas):

 • Positivt balanserat resultat
  • = 16,8 MUSD
 • De aggregerade resultatet (EBIT) under de senaste 10 åren är starkt positivt
  • = 47,7 MUSD
  • Positivt EBIT 10/10 år.

4. Risken för utspädning är låg:

 • Bolaget säljer inte aktier:
  • Antalet utestående aktier är konstant HoH och YoY.

5. Risken för fraud är låg (“bedömningsfråga”):

 • Bolagsdata existerar för minst 10 år:
  • Ja.
 • Bolaget har historiskt skiftat ut kapital till aktieägarna:
  • Bolaget har tidigare lämnat utdelning. Policy att dela ut minst 25 % av bolagets vinst.
 • Starkt insiderägande (∽10-40 %):
  • = 13,4 % (Gaute Vik, CEO)
  • Norconsult Telematics Holdings äger 66,5 %
 • Bolaget är inte huvudsakligen kinesiskt (huvudverksamhet eller majoritetsägare)
  •    Varken huvudverksamhet eller majoritetsägare kopplade till Kina.

Klarar bolaget samtliga krav?

JA

 MoS

Disclosure: Jag har en position i NCON när denna analys publiceras.